Handelsbetingelser

 

Almindelige betingelser for køb af varer på Sikkerhedsbeslag.dk
 
1. Betaling
 

Ved køb over vores hjemmeside, kan du betale med følgende kreditkort:

 • Dankort
 • Mastercard
 • Visa Card
 • Med flere

Vigtigt:

Du betaler IKKE nogle former for gebyr hos DinLokaleByggeshop.com. Det betyder med andre ord, at beløbet der fremgår af indkøbskurven, er det endelige beløb, der står til betaling.

Din sikkerhed fremfor alt!

OBS:

Det vil aldrig forekomme, at beløbet er større end det der blev godkendt ved det endelige køb.

 
2. Salgs- og leveringsbetingelser
Nedenstående betingelser gælder for alle køb af varer, som forbrugere foretager hos DinLokaleByggeshop.com. Samtlige oplysninger på hjemmesiden, og i forbindelse med afgivelse af ordren er på dansk, og aftalen indgås på dansk.
 
Disse betingelser accepteres af Kunden i forbindelse med afgivelse af ordrer, og de vil endvidere til enhver tid være tilgængelig på Sælgers hjemmeside, ligesom de kan rekvireres ved henvendelse til DinLokaleByggeshop.com pr. e-mail eller almindelige post.
 
3. Ordren
 
3.1 Ordreprocedure
Før endelig bekræftelse af bestillingen vil Kunden på hjemmesiden se den samlede pris for bestilte varer og forsendelsesomkostninger og Kunden vil inden endelig afgivelse af bestillingen få mulighed for at rette evt. fejl. 
 
 
Efter Kundens bekræftelse af bestillingen vil Kunden via den af Kunden oplyste e-mail adresse umiddelbart efter modtage en e-mail med en ordrebekræftelse med de af Kunden bekræftede oplysninger, herunder oplysninger om Kundens ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse, oversigt over de bestilte varer og en forventet afsendelsesdato.
  
 
Kunden opfordres til at gennemgå bekræftelsen og meddele DinLokaleByggeshop.com, såfremt ordrebekræftelsen efter Kundens opfattelse ikke stemmer overens med den afgivne bestilling. Kunden opfordres til at gemme og evt. udskrive ordrebekræftelsen.
  
 
Ordren vil blive opbevaret af DinLokaleByggeshop.com, og vil ikke – udover ordrebekræftelsen – være tilgængelig for Kunden efter ordren er afgivet.
 
Endelig aftale mellem Kunden og DinLokaleByggeshop.com anses for indgået, når DinLokaleByggeshop.com har bekræftet ordren, idet forbeholdet i punkt Forbehold for trykfejl m.v. dog fortsat er gældende. DinLokaleByggeshop.com vil dog snarest mulig underrette Kunden, såfremt et forbehold, f.eks. at varen er udsolgt, gøres gældende.
  
 
Kunden er ansvarlig og bærer risikoen for, at de indtastede oplysninger om Kunden er korrekte, idet DinLokaleByggeshop.com ikke efterfølgende validerer eller kontrollerer disse oplysninger. 
 
 
3.2 Faktura
Umiddelbart efter afsendelse af Kundens ordre vil DinLokaleByggeshop.com fremsende Kunden en faktura pr. e-mail, og derudover vil en papirbaseret faktura blive fremsendt.
 
4 Priser og betaling
 
4.1 Priser og valuta
Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på hjemmesiden ud for den pågældende vare. Varen afregnes i DKK, og alle priser, afgifter og omkostninger angives i DKK på hjemmesiden, ordrebekræftelsen og fakturaen.
  
 
Alle opgivne priser er inkl. afgifter og moms, medmindre andet særskilt fremgår ud for varen.
 
4.2 Leveringsomkostninger
Til enhver bestilling af varer afgivet på hjemmesiden skal der tillægges et beløb til dækning af forsendelsesomkostninger. Forsendelsesomkostningerne vil fremgå af ordreoversigten, som bekræftes af Kunden og ligeledes fremgå af ordrebekræftelsen og senere fakturaen, der sendes til Kunden.
 
4.3 Betaling med betalingskort
Betaling kan alene ske med følgende kort, som det fremgår af hjemmesiden i forbindelse med effektuering af Kundens betaling:
 • Dankort
 • Mastercard
 • Visa Card
Beløbet trækkes først på Kundens konto, når varen er afsendt. Det debiterede beløb vil fremgå af Kundens kontooversigt.

    

    

Betaling på DinLokaleByggeshop.com med kreditkort sker via QuickPay via en Nets godkendt og PCI-certificeret betalingsløsning.

QuickPay betalingsløsningen benytter SSL-kryptering i kommunikationen med Nets. Ligeledes benyttes SSL-kryptering i kommunikationen mellem kunderne og serveren, hvor QuickPay er placeret. Dette betyder, at alle oplysninger, der sendes over internet, er krypteret med et sikkerheds-certifikat. Dette gør, at det ikke er muligt for uvedkommende at opsnappe informationer om kundernes kreditkort.

 
4.4 Forsinket betaling
Beløbet forfalder til betaling ved afsendelse af varen, og forsendelsen sker under forudsætning af, at der er dækning for betalingen på Kundens betalingskort.
 
Ved forsinket betaling, f.eks. fordi det fakturerede beløb ikke kan trækkes på Kundens konto, eller Kunden uretmæssig stopper eller kræver betalingen tilbageført, påløber der et rykkergebyr på DKK 250 pr. rykker. DinLokaleByggeshop.com udsender dog maksimalt tre rykkerskrivelser, hvorefter kravet tages til inkasso.
  
 
Der påløber morarenter fra forfaldstidspunktet i henhold til Rentelovens regler herom, indtil betaling sker.
 
5. Levering
 
5.1 Leveringssted og måde
 Levering sker på den af Kunden oplyste adresse. Forsendelsen sker ved brug af Post Danmark, dette fremgår af Kundens ordre og som bekræftet på ordrebekræftelsen.
 
6.2 Leveringstid
Det estimerede forsendelsestidspunkt fremgår af ordrebekræftelsen – sædvanligvis inden 1-3 hverdage. 
 
Hvis afsendelsen af de bestilte varer bliver forsinket, underretter DinLokaleByggeshop.com snarest muligt Kunden herom på den af Kunden oplyste e-mail adresse.
 
6. Fortrydelsesret
 
6.1 14 dages fortrydelsesret
Fortryder Kunden sit køb, giver DinLokaleByggeshop.com fuld returret i 14 dage efter modtagelse af varen. Varer, der er i samme stand og mængde som ved modtagelsen, kan således returneres til iKabel.dk.
  
 
Returnering kan ske ved, at Kunden: 
 
 
1) selv returnerer varen på DinLokaleByggeshop.com returneringsadresse senest 14 dage efter Kundens modtagelse af varen
 
2) indleverer varen til forsendelse til DinLokaleByggeshop.com.com hos et fragtfirma senest 14 dage efter Kundens modtagelse af varen. For derved at returnerer varen på DinLokaleByggeshop.com's returneringsadresse. (Kunden opfordres til at sikre sig dokumentation for forsendelsen er sket)
  
 
Da originalemballagen i nogle tilfælde udgør en væsentlig del af varens værdi, kan det betyde, at varen ikke kan anses for returneret i væsentlig samme stand og mængde, hvis emballagen ikke følger med. Kunden bærer risikoen for, at returvaren er forsvarlig emballeret. Kunden opfordres derfor til at gemme emballagen til Kunden er sikker på, at Kunden vil beholde varen.
  
 
6.2 Returnering
Varer, der returneres, bør ledsages af enten ordrebekræftelse, faktura eller lignende dokumentation i original eller kopi, med angivelse af Kundens bankkonto, hvortil købsprisen kan overføres.
  
 
Kunden afholder selv forsendelsesomkostningerne i forbindelse med varens returnering til DinLokaleByggeshop.com.
  
 
Det beløb, som Kunden har betalt returneres umiddelbart efter, at DinLokaleByggeshop.com har modtaget varen retur og har haft mulighed for at kontrollere varen, hvilket som udgangspunkt vil ske senest 30 dage efter modtagelse af varen. 
 
 
6.3 Returadresse
Returneringen fåregår på følgende adresse:
  
 
Din Lokale Byggeshop ApS
Cvr-nr. 36 97 03 83
Rørthvej 185
8300 Odder
Danmark
 
ATT: Sikkerhedsbeslag, fortrydelsesret/reklamation
 
eller
  
 
E-mail: info@gulvvarmeshoppen.dcom
 Telefon: 86551459
 
7. Fejl og mangler - reklamation
 
7.1 Generelt
 I det omfang der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, medfølger disse leverancen, og Kunden opfordres til at sætte sig ind i brugervejledninger før brug, samt følge evt. anbefalinger om vedligeholdelse af varen.
  
 
Kunden opfordres til at gennemgå og undersøge varen umiddelbart efter modtagelsen, herunder kontrollere om varen er beskadiget, og at den svarer til den bestilte vare.
 
 
7. 24 måneders reklamationsfrist på alle varer
Kunden har 24 måneders reklamationsret på alle varer. Kunden kan således ikke påberåbe sig fejl og mangler, der viser sig senere end 24 måneder efter varens levering.
  
 
Eventuelle fejl eller mangler ved det modtagne skal påberåbes inden rimelig tid efter, at disse blev konstateret eller burde have været konstateret. Hvis der reklameres inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.
  
 
Reklamationsretten gælder alene fejl og mangler ved varen, der var til stede på leveringstidspunktet og ikke fejl og skader, herunder slitage, opstået som følge af forkert brug i strid med bruger-/vedligeholdelsesvejledning, eller at varen efter Kundens modtagelse påføres skader.
  
 
7.3 Reklamation og returnering
Returnering af varer, som er behæftet med fejl eller mangler, herunder i forbindelse med reparationer eller omlevering, sker for vor regning men for Kundens risiko, og Kunden opfordres derfor altid til at emballere varen forsvarlig ved returnering. I forbindelse med returneringen skal Kunden oplyse om, hvori fejlen eller manglen består, og Kunden opfordres til at vedlægge kopi af ordrebekræftelse og/eller faktura.
  
 
Returnering eller reklamation skal ske til den i punkt Returadresse nævnte adresse.
  
 
7.4 Reparation og omlevering
 
Såfremt varen indenfor den i punkt 24 måneders reklamationsfrist på alle varer nævnte frist viser sig at være behæftet med fejl eller mangler, som Kunden reklamerer rettidigt over, har Kunden som udgangspunkt valget mellem:
  
 
1. afhjælpning af manglen
 2. levering af en anden genstand, der stemmer overens med aftalen (omlevering)
 3. et passende afslag i købesummen eller
 4. ophævelse af købet, hvis manglen ikke er uvæsentlig.
  
 
Kunden kan ikke kræve afhjælpning eller omlevering, hvis dette er umuligt eller vil påføre DinLokaleByggeshop.com uforholdsmæssige omkostninger.
 
Tilbyder DinLokaleByggeshop.com afhjælpning eller omlevering, kan Køber ikke kræve afslag i købesummen eller ophævelse af købet.
  
 
DinLokaleByggeshop.com skal opfylde krav om afhjælpning af fejl og mangler indenfor rimelig tid. Sker dette ikke, kan Kunden kræve et passende afslag i købesummen, ophævelse af købet, eller omlevering.
  
 
Hvis afhjælpning ikke er mulig, refunderer DinLokalByggeshop.com i stedet købesummen inklusive Kundens eventuelle dokumenterede udgifter forbundet med returneringen.
  
 
7.5 Ansvar
Sikkerhedsbeslag.dk påtager sig ikke noget ansvar overfor Kunden, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter. DinLokaleByggeshop.com kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder tab af data eller følgeskader.